Giỏ hàng

Giỏ hàng

CO / CQ - Bảo hành chính hãng
CO / CQ - Bảo hành chính hãng
CO / CQ - Bảo hành chính hãng

Hot deal today

00
Ngày
00
Gờ
00
Phút
00
Giây
Bộ phát wifi Engenius EAP1300
2.690.000
DrayTek VigorSwitch P2280x
15.950.000
DrayTek VigorSwitch G1280
4.300.000
EdgeRouter 12 (ER-12)
8.250.000
UniFi 6 Long-Range (U6-LR)
5.940.000
Bộ phát wifi UniFi AC HD (UAP-AC-HD)
8.600.000
Bộ phát wifi UniFi U6 Lite
3.690.000
NAS Synology DS220J
5.200.000
NAS Synology DS920+
15.400.000
Synology DS1520+
20.580.000
Synology DS1621+
26.400.000
Ubiquiti NanoStation AC NS-5AC
4.750.000
EdgeRouter X (ER-X)
2.970.000
EdgeRouter 4 (ER-4)
7.645.000
EdgeRouter 6P (ER-6P)
8.245.000
Draytek Vigor3220
7.950.000
Draytek Vigor2952
8.150.000
DrayTek Vigor2912
2.250.000
Seagate IRONWOLF 10TB ST10000VN0004
11.200.000
Seagate IRONWOLF 8TB ST8000VN0022
7.450.000
Seagate IRONWOLF 6TB ST6000VN001
5.800.000
Seagate IRONWOLF 4TB ST4000VN008
3.600.000
Seagate IRONWOLF 2TB ST2000VN004
2.350.000
DiskStation DS620slim
14.900.000
Qnap TS-230
5.410.000
UFiber Single-Mode 1G (UF-SM-1G-S)
1.200.000
UFiber Multi-Mode 1G (UF-MM-1G)
880.000
Synology DS720+
13.000.000
Synology DS420j
8.800.000
Synology DS420+
13.890.000

Bộ phát wifi

Thiết bị cân bằng tải

Thiết bị lưu trữ Nas

Thiết bị mạng công nghiệp