Giỏ hàng

Giỏ hàng

unifi

Giải pháp lưu trữ dữ liệu
Máy chủ sao lưu bảo vệ dữ liệu, Chia sẻ File chuyển đổi số cho doanh nghiệp, Media Server cho gia đình, cá nhân, Giải pháp giám sát tập trung cho văn phòng, tòa nhà, nhà máy
Previous
Next

sản phẩm tiêu biểu

Vì sao chọn chúng tôi

Giải pháp NAS đơn giản

Giải pháp NAS để lưu trữ dữ liệu dể dàng đơn giản

Sản phẩm mới Synology

Dòng sản phẩm mới Synology RS1221+ & RS1221RP+ thay thế cho dòng RS1219+

Giải pháp lưu trữ dữ liệu

Lưu dữ liệu toàn diện dành cho tổ chức y tế – an toàn - tin cậy

UNIFI CONTROLLER

VT.hd.UNIFI.003–Hương dẫn cấu hình UNIFI CONTROLLER phiên bản mới nhất UNIFI 5.5.20

Giải pháp phủ sóng WiFi

Phủ sóng WiFi cho khách sạn, resort và khu nghỉ dưỡng

GUEST PORTAL wifi UniFi

UNIFI.007 – Hướng dẫn cấu hình GUEST PORTAL cho wifi Marketing UniFi – welcome page

Giải pháp NAS dễ dàng

Giải pháp NAS để lưu trữ dữ liệu dể dàng đơn giản

Giải pháp lưu trữ dữ liệu

Lưu dữ liệu toàn diện dành cho tổ chức y tế – an toàn - tin cậy

Giải pháp phủ sóng WiFi

Phủ sóng WiFi cho khách sạn, resort và khu nghỉ dưỡng

Sản phẩm mới Synology

Dòng sản phẩm mới Synology RS1221+ & RS1221RP+ thay thế cho dòng RS1219+

Cấu hình UNIFI CONTROLLER

VT.hd.UNIFI.003–Hương dẫn cài đặt cấu hình UNIFI CONTROLLER phiên bản mới nhất UNIFI 5.5.20

GUEST PORTAL wifi UniFi

UNIFI.007 – Hướng dẫn cấu hình GUEST PORTAL cho wifi Marketing UniFi – welcome page